Bowling Evolution Monthly Highscores

Player rankings Monthly Highscores Weekly Highscores Today's Highscores
Best of last 30 days Monthly Rankings Weekly Rankings Today's Rankings
Country Statistics  
 
League:

#ScoreNameCountryDateScores
1299mikko haapalaFinland2021-04-12 15:23X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
9
2284TGR Nebulizer United States2021-04-12 17:58X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
5
4
3279mikko haapalaFinland2021-04-07 08:34X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
X
4279mikko haapalaFinland2021-04-15 19:09X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
X
5279mikko haapalaFinland2021-04-18 16:21X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
6278TGR Nebulizer United States2021-04-09 18:51X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
9
7277mikko haapalaFinland2021-04-06 07:48X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
8
8269remo cremoniGermany2021-04-02 17:48X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9268mikko haapalaFinland2021-04-10 17:35X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
10268sircharles 148United States2021-04-16 05:15X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
11268mikko haapalaFinland2021-04-20 13:45X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
12268mikko haapalaFinland2021-04-20 13:50X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
13267mikko haapalaFinland2021-04-06 18:10X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
9
14267mikko haapalaFinland2021-04-08 14:12X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
15267TGR Nebulizer United States2021-04-08 14:44X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
16267mikko haapalaFinland2021-04-10 17:33X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
17267mikko haapalaFinland2021-04-13 18:55X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
18267TGR Nebulizer United States2021-04-18 01:22X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
19265remo cremoniGermany2021-04-07 01:13X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
8
 
20264TGR Nebulizer United States2021-04-04 19:48X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
7
2
X
 
X
 
X
9
21264mikko haapalaFinland2021-04-19 19:26X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
7
2
22262TGR Nebulizer United States2021-04-20 02:06X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
6
1
23259sircharles 148United States2021-04-08 08:249
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
24259TGR Nebulizer United States2021-04-10 23:23X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
/
X
 
25258mikko haapalaFinland2021-04-14 19:03X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
26258TGR Nebulizer United States2021-04-20 01:45X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
27257mikko haapalaFinland2021-04-03 08:39X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
X
28257mikko haapalaFinland2021-04-08 08:09X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
29257mikko haapalaFinland2021-04-09 18:13X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
9
30257Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-09 21:45X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
8
31257Thomas15 StephanGermany2021-04-15 00:17X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
7
/
32257Thomas15 StephanGermany2021-04-18 11:51X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
33257mikko haapalaFinland2021-04-18 16:12X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
34257TGR Nebulizer United States2021-04-18 21:04X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
7
2
35257mikko haapalaFinland2021-04-19 19:20X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
36255TGR Nebulizer United States2021-04-03 21:30X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
7
37255TGR Nebulizer United States2021-04-04 19:41X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
7
38255mikko haapalaFinland2021-04-07 07:09X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
 
39255sircharles 148United States2021-04-11 19:19X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
7
/
X
 
X
 
9
/
40255TGR Nebulizer United States2021-04-18 21:29X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
X
9
41255mikko haapalaFinland2021-04-19 18:14X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
7
2
 
42255TGR Nebulizer United States2021-04-20 01:56X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
7
 
43253mikko haapalaFinland2021-04-05 15:38X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
6
2
X
 
X
X
44252TGR Nebulizer United States2021-04-07 14:17X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
5
45248TGR Nebulizer United States2021-04-04 19:56X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
46248Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-05 10:26X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
47248TGR Nebulizer United States2021-04-10 23:28X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
48247TGR Nebulizer United States2021-04-01 15:24X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
1
X
 
X
X
49247TGR Nebulizer United States2021-04-01 15:29X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
50247Pampie Germany2021-04-03 09:33X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
51247sircharles 148United States2021-04-03 22:08X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
52247mikko haapalaFinland2021-04-05 15:35X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
X
53247TGR Nebulizer United States2021-04-09 18:47X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
54247sircharles 148United States2021-04-10 06:12X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
55246mikko haapalaFinland2021-04-08 11:39X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
56246remo cremoniGermany2021-04-09 01:45X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
8
1
57246mikko haapalaFinland2021-04-10 09:47X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
58246Thomas15 StephanGermany2021-04-13 21:217
/
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
59246Pampie Germany2021-04-14 17:269
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
9
60246sircharles 148United States2021-04-16 05:26X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
7
/
61246TGR Nebulizer United States2021-04-18 21:12X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
62245mikko haapalaFinland2021-04-02 11:07X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
 
63245Thomas15 StephanGermany2021-04-02 13:139
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
8
64245TGR Nebulizer United States2021-04-12 17:55X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
8
65245T KekkiFinland2021-04-14 19:04X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
9
/
9
 
66245sircharles 148United States2021-04-16 09:389
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
8
67244remo cremoniGermany2021-04-03 09:54X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
X
 
9
/
X
 
X
9
68244Pampie Germany2021-04-06 17:22X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
 
69244sircharles 148United States2021-04-11 21:00X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
70244sircharles 148United States2021-04-14 05:25X
 
9
/
7
/
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
7
71244Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-14 08:50X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
X
72244Pampie Germany2021-04-18 21:329
/
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
7
/
X
 
X
X
73244T KekkiFinland2021-04-20 18:40X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
-
X
 
9
/
X
 
X
 
X
X
74243T KekkiFinland2021-04-20 18:289
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
X
 
X
 
X
 
X
 
X
7
75240Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-02 10:15X
 
X
 
X
 
8
-
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
7
76238remo cremoniGermany2021-04-03 00:39X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
X
77238sircharles 148United States2021-04-09 00:27X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
78238sircharles 148United States2021-04-16 04:059
/
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
2
79238mikko haapalaFinland2021-04-19 18:03X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
X
80237remo cremoniGermany2021-04-09 01:40X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
81237mikko haapalaFinland2021-04-09 18:05X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
82237remo cremoniGermany2021-04-11 15:21X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
83237Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-13 08:02X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
8
/
9
 
84237Thomas15 StephanGermany2021-04-18 09:56X
 
7
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
X
85236Thomas15 StephanGermany2021-04-02 13:109
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
/
X
 
X
 
X
9
86236T KekkiFinland2021-04-02 20:099
/
8
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
9
87236Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-07 09:33X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
88236Dennis SANDELLUnited States2021-04-14 07:15X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
9
/
9
/
9
 
89236TGR Nebulizer United States2021-04-20 02:01X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
8
1
 
90235Pampie Germany2021-04-02 14:278
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
/
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
91235sircharles 148United States2021-04-02 23:13X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
5
3
9
/
X
 
92235sircharles 148United States2021-04-06 20:469
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
 
93235sircharles 148United States2021-04-08 20:45X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
94235remo cremoniGermany2021-04-18 18:27X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
X
 
X
 
9
/
X
 
X
X
95235Pampie Germany2021-04-19 20:54X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
1
8
/
X
 
96234Thomas15 StephanGermany2021-04-04 15:59X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
97234sircharles 148United States2021-04-08 09:059
/
8
1
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
9
98234sircharles 148United States2021-04-09 23:389
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
7
99234Thomas15 StephanGermany2021-04-11 11:26X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
9
 
100234sircharles 148United States2021-04-13 22:24X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
9
/
X
 
101234remo cremoniGermany2021-04-18 18:46X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
8
-
 
102233Pampie Germany2021-04-03 13:459
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
X
8
103233Gary KrollUnited States2021-04-08 17:41X
 
X
 
X
 
7
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
9
/
104233Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-10 09:41X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
9
 
105233Pampie Germany2021-04-15 20:45X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
7
2
106233mikko haapalaFinland2021-04-16 10:499
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
6
 
107231T KekkiFinland2021-04-16 18:18X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
5
4
9
/
X
 
X
 
X
 
X
9
108230sircharles 148United States2021-04-05 07:16X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
5
3
X
 
X
 
9
/
9
 
109228sircharles 148United States2021-04-07 22:59X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
110228remo cremoniGermany2021-04-19 10:06X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
111228mikko haapalaFinland2021-04-19 19:15X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
9
/
X
 
8
/
X
 
112228Dennis SANDELLUnited States2021-04-20 00:239
/
9
/
X
 
8
-
7
2
X
 
X
 
8
1
8
/
X
 
7
1
113227Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-03 09:249
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
114227remo cremoniGermany2021-04-07 01:08X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
115227sircharles 148United States2021-04-15 05:51X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
116226sircharles 148United States2021-04-01 15:03X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
117226Pampie Germany2021-04-01 15:09X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
X
X
118226Thomas15 StephanGermany2021-04-02 12:419
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
 
119226Gary KrollUnited States2021-04-05 16:347
2
7
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
120226sircharles 148United States2021-04-06 06:576
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
2
X
 
7
2
121226mikko haapalaFinland2021-04-09 17:59X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
7
2
X
 
9
/
122226Pampie Germany2021-04-12 10:269
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
123226Gary KrollUnited States2021-04-12 17:16X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
124226Pampie Germany2021-04-16 19:109
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
125226remo cremoniGermany2021-04-18 18:43X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
X
 
9
/
126225sircharles 148United States2021-04-01 01:01X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
-
127225Dennis SANDELLUnited States2021-04-02 05:02X
 
X
 
X
 
9
-
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
128225remo cremoniGermany2021-04-02 17:46X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
X
 
9
/
129225Pampie Germany2021-04-11 22:229
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
X
130225T KekkiFinland2021-04-13 18:449
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
-
X
 
X
 
X
 
X
X
131225Dennis SANDELLUnited States2021-04-18 07:579
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
132225remo cremoniGermany2021-04-18 18:37X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
133224sircharles 148United States2021-04-05 07:12X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
7
/
X
 
9
/
X
 
134224Pampie Germany2021-04-05 11:51X
 
8
-
7
2
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
X
135224sircharles 148United States2021-04-15 00:457
2
X
 
8
1
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
136224Pampie Germany2021-04-17 23:118
/
7
2
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
9
137224Dennis SANDELLUnited States2021-04-18 05:56X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
9
138224Pampie Germany2021-04-19 21:038
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
8
1
 
139224Thomas15 StephanGermany2021-04-20 20:39X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
140223Thomas15 StephanGermany2021-04-04 11:38X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
8
/
9
/
X
 
8
/
8
/
X
 
141223sircharles 148United States2021-04-06 06:41X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
X
 
X
8
142223sircharles 148United States2021-04-12 05:32X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
/
7
 
143223Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-12 08:01X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
2
9
/
9
/
X
 
144223Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-20 08:33X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
7
2
X
 
9
/
145223Thomas15 StephanGermany2021-04-20 20:339
/
9
/
7
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
9
146222Pampie Germany2021-04-02 14:308
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
9
 
147222Thomas15 StephanGermany2021-04-03 13:08X
 
X
 
X
 
7
/
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
9
/
X
 
148222T KekkiFinland2021-04-04 19:48X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
7
2
149222sircharles 148United States2021-04-04 20:219
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
-
 
150222Pampie Germany2021-04-05 14:459
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
1
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
151222det matternGermany2021-04-12 07:237
/
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
8
 
152222T KekkiFinland2021-04-13 19:16X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
7
-
X
 
X
 
X
 
X
9
153222sircharles 148United States2021-04-16 00:50X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
6
3
 
154221sircharles 148United States2021-04-14 04:529
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
6
2
9
/
X
 
155221Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-15 08:28X
 
X
 
X
 
X
 
6
3
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
156220Pampie Germany2021-04-02 11:28X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
9
/
6
3
X
 
X
 
X
 
X
9
157220Pampie Germany2021-04-09 21:37X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
7
/
9
/
8
1
X
 
X
9
158220Thomas15 StephanGermany2021-04-11 11:14X
 
9
/
8
/
X
 
X
 
5
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
 
159219mikko haapalaFinland2021-04-05 13:28X
 
X
 
X
 
X
 
6
/
9
/
X
 
X
 
9
/
6
3
 
160218mikko haapalaFinland2021-04-13 07:14X
 
X
 
7
/
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
7
1
 
161217Pampie Germany2021-04-06 17:16X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
162217mikko haapalaFinland2021-04-11 08:00X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
6
/
X
 
163217Thomas15 StephanGermany2021-04-14 20:49X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
164217Gary KrollUnited States2021-04-17 19:489
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
-
X
 
8
/
165217T KekkiFinland2021-04-18 17:10X
 
X
 
9
/
X
 
8
1
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
X
166217remo cremoniGermany2021-04-19 10:46X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
167217sircharles 148United States2021-04-21 01:06X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
168216Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-05 10:23X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
169216Thomas15 StephanGermany2021-04-08 22:08X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
170216Pampie Germany2021-04-14 17:357
2
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
/
X
 
171216det matternGermany2021-04-16 13:498
/
9
/
9
/
6
/
8
/
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
-
172216remo cremoniGermany2021-04-19 03:02X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
8
173216remo cremoniGermany2021-04-19 03:11X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
174216Thomas15 StephanGermany2021-04-19 11:42X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
X
 
7
1
9
/
X
 
X
7
175215Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-11 10:02X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
176215Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-12 08:109
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
7
/
X
 
9
/
X
 
177215Pampie Germany2021-04-13 13:179
/
X
 
7
2
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
 
178215det matternGermany2021-04-15 11:278
/
X
 
8
/
8
/
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
179215Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-16 09:33X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
8
/
8
/
X
 
X
9
180215mikko haapalaFinland2021-04-17 06:17X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
-
8
/
X
 
7
/
181214T KekkiFinland2021-04-01 18:508
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
7
2
X
 
X
 
X
 
X
8
182214T KekkiFinland2021-04-01 19:00X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
7
2
X
 
9
/
X
 
9
/
183214Pampie Germany2021-04-04 10:429
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
7
184214Gary KrollUnited States2021-04-06 18:398
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
9
 
185214Thomas15 StephanGermany2021-04-07 20:579
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
 
186214Pampie Germany2021-04-09 12:229
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
X
 
187214Pampie Germany2021-04-09 21:11X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
7
2
X
 
8
/
188214Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-10 09:36X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
6
3
 
189214det matternGermany2021-04-12 07:269
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
X
 
9
/
9
 
190214Gary KrollUnited States2021-04-12 18:369
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
191214sircharles 148United States2021-04-14 05:029
/
X
 
X
 
8
/
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
192214Thomas15 StephanGermany2021-04-14 20:41X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
9
 
193214Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-15 08:26X
 
8
/
8
1
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
194214det matternGermany2021-04-20 08:37X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
X
 
X
 
9
/
195214Pampie Germany2021-04-20 09:57X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
8
1
 
196213sircharles 148United States2021-04-05 04:499
/
9
/
X
 
X
 
8
1
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
197213T KekkiFinland2021-04-08 18:38X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
8
/
9
/
9
 
198213mikko haapalaFinland2021-04-09 17:24X
 
8
/
X
 
X
 
7
/
9
/
8
/
X
 
X
 
9
/
X
 
199213sircharles 148United States2021-04-13 01:578
/
X
 
X
 
7
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
200213T KekkiFinland2021-04-14 18:399
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
8
1
X
 
X
 
9
/
9
 
201213Pampie Germany2021-04-17 20:18X
 
6
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
7
1
 
202213Pampie Germany2021-04-18 18:50X
 
9
/
9
/
8
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
8
203213Pampie Germany2021-04-19 20:51X
 
X
 
X
 
7
2
8
1
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
204213sircharles 148United States2021-04-20 08:279
/
X
 
8
-
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
 
205212T KekkiFinland2021-04-02 19:585
3
8
1
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
6
 
206212T KekkiFinland2021-04-07 20:376
2
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
/
9
/
8
/
X
 
207212Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-11 10:04X
 
5
4
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
7
2
 
208212Pampie Germany2021-04-11 22:15X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
8
1
9
/
9
/
9
 
209212Pampie Germany2021-04-12 18:256
3
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
7
/
9
/
9
/
X
 
210212Dennis SANDELLUnited States2021-04-14 06:599
/
X
 
X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
8
 
211212mikko haapalaFinland2021-04-15 16:509
/
X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
X
 
X
 
7
/
X
 
X
9
212212Pampie Germany2021-04-15 18:339
/
X
 
6
2
9
/
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
213212sircharles 148United States2021-04-21 01:15X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
8
 
214211Thomas15 StephanGermany2021-04-02 10:119
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
/
8
1
9
/
7
 
215211Gary KrollUnited States2021-04-04 22:39X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
8
/
8
/
X
 
8
/
7
 
216211Pampie Germany2021-04-10 13:409
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
8
/
X
 
X
 
X
 
7
2
217211Pampie Germany2021-04-15 12:21X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
7
1
X
 
X
 
8
/
X
 
218211T KekkiFinland2021-04-18 17:13X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
7
2
9
/
X
 
8
1
7
/
8
 
219211det matternGermany2021-04-20 15:16X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
8
/
8
/
9
/
9
/
9
 
220210mikko haapalaFinland2021-04-02 09:18X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
9
/
9
/
6
/
X
 
9
/
221210mikko haapalaFinland2021-04-04 10:269
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
5
/
9
/
8
1
8
/
X
 
222210det matternGermany2021-04-13 10:209
/
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
8
/
8
/
9
/
8
 
223210Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-16 09:369
/
6
1
8
1
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
224210Pampie Germany2021-04-18 18:579
/
X
 
9
/
7
-
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
X
9
225210Rob StonehouseCanada2021-04-19 12:46X
 
X
 
X
 
X
 
5
/
9
/
9
-
5
4
9
/
X
 
X
9
226210T KekkiFinland2021-04-20 18:32X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
7
2
9
/
7
 
227209Gary KrollUnited States2021-04-05 18:11X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
8
/
9
/
9
/
6
 
228209mikko haapalaFinland2021-04-05 18:14X
 
X
 
9
/
9
/
8
1
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
5
229209Pampie Germany2021-04-06 13:24X
 
X
 
8
/
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
7
 
230209Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-07 09:319
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
6
/
8
/
9
/
9
/
9
 
231209Juergen GerschkeGermany2021-04-08 15:038
/
9
/
8
/
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
7
/
9
 
232209Pampie Germany2021-04-10 09:43X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
7
/
8
/
9
/
8
/
9
 
233209Juergen GerschkeGermany2021-04-11 13:209
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
2
8
/
8
 
234209T KekkiFinland2021-04-14 19:15X
 
7
2
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
X
 
6
3
235209Dennis SANDELLUnited States2021-04-20 03:03X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
/
7
/
8
-
8
1
 
236209Gary KrollUnited States2021-04-20 17:01X
 
X
 
X
 
8
1
8
/
7
1
9
/
9
/
X
 
X
 
X
9
237208mikko haapalaFinland2021-04-03 18:07X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
8
/
X
 
8
1
X
 
X
 
X
X
238208Thomas15 StephanGermany2021-04-12 20:40X
 
X
 
X
 
8
/
8
/
9
/
9
/
8
/
9
/
9
/
8
 
239208sircharles 148United States2021-04-13 22:499
/
X
 
9
/
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
240208Dennis SANDELLUnited States2021-04-15 06:379
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
8
/
241208T KekkiFinland2021-04-16 18:23X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
7
2
9
/
X
 
9
/
5
 
242208Pampie Germany2021-04-16 19:17X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
8
/
243207Rob StonehouseCanada2021-04-09 00:16X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
8
/
X
 
7
/
X
 
X
8
244207Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-12 08:04X
 
9
/
X
 
X
 
6
1
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
9
245207Gary KrollUnited States2021-04-12 17:14X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
9
/
X
 
246207Thomas15 StephanGermany2021-04-18 09:51X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
247207det matternGermany2021-04-20 08:339
/
5
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
5
4
9
/
X
 
8
/
248206Dennis SANDELLUnited States2021-04-01 06:37X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
5
4
X
 
X
7
249206Pampie Germany2021-04-03 13:509
/
9
/
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
250206mikko haapalaFinland2021-04-06 07:02X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
8
1
 
251206Gary KrollUnited States2021-04-09 19:107
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
7
/
6
/
8
/
9
 
252206Pampie Germany2021-04-09 21:199
/
X
 
8
1
8
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
9
253206mikko haapalaFinland2021-04-11 15:219
/
8
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
254206Pampie Germany2021-04-12 10:159
/
X
 
9
/
7
/
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
X
 
8
/
255206det matternGermany2021-04-15 14:288
/
9
/
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
8
/
X
 
256206Dennis SANDELLUnited States2021-04-19 23:05X
 
9
/
X
 
9
/
8
1
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
9
257205det matternGermany2021-04-09 08:429
/
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
8
/
258205det matternGermany2021-04-09 08:489
/
9
/
9
/
8
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
259205sircharles 148United States2021-04-12 15:36X
 
9
-
6
3
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
260205Dennis SANDELLUnited States2021-04-14 00:177
1
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
261204Pampie Germany2021-04-01 10:41X
 
8
/
8
/
X
 
X
 
9
/
8
/
9
/
X
 
9
/
X
 
262204mikko haapalaFinland2021-04-04 10:40X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
 
263204Thomas15 StephanGermany2021-04-05 13:46X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
8
1
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
264204Gary KrollUnited States2021-04-05 22:12X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
265204Thomas15 StephanGermany2021-04-08 22:069
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
6
/
9
/
8
1
 
266204T KekkiFinland2021-04-09 17:50X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
8
1
8
1
 
267204Thomas15 StephanGermany2021-04-10 12:14X
 
X
 
9
-
X
 
X
 
9
/
X
 
6
/
9
/
9
/
X
 
268204mikko haapalaFinland2021-04-12 13:259
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
7
/
X
 
X
 
9
/
269204Pampie Germany2021-04-12 18:297
2
X
 
X
 
9
/
X
 
8
1
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
270204mikko haapalaFinland2021-04-13 05:169
/
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
7
/
X
 
7
/
271204Pampie Germany2021-04-13 13:288
1
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
7
2
X
 
X
 
9
/
272204Thomas15 StephanGermany2021-04-13 20:399
/
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
X
 
8
1
9
/
X
 
273204Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-14 08:58X
 
X
 
8
/
X
 
8
/
X
 
8
/
9
/
9
/
9
/
9
 
274204Pampie Germany2021-04-16 13:547
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
275204Thomas15 StephanGermany2021-04-16 20:259
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
276204Pampie Germany2021-04-17 20:218
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
X
277204T KekkiFinland2021-04-18 17:079
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
8
1
9
/
X
 
9
/
278204Pampie Germany2021-04-18 21:36X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
9
/
8
/
9
/
X
 
8
1
279204T KekkiFinland2021-04-20 18:369
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
280203det matternGermany2021-04-03 13:42X
 
8
/
8
/
8
/
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
8
/
X
 
281203Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-07 09:389
/
X
 
9
/
9
/
9
/
7
2
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
282203sircharles 148United States2021-04-08 05:039
/
X
 
9
/
8
/
9
-
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
283203sircharles 148United States2021-04-13 01:339
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
8
1
9
/
9
/
9
/
9
 
284203Juergen GerschkeGermany2021-04-16 10:028
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
285203Thomas15 StephanGermany2021-04-16 20:21X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
8
/
8
 
286203Pampie Germany2021-04-18 18:538
/
9
/
9
/
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
7
2
 
287203mikko haapalaFinland2021-04-19 17:35X
 
6
/
9
/
8
/
X
 
9
/
8
/
X
 
8
/
X
 
X
8
288202Thomas15 StephanGermany2021-04-03 13:03X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
8
 
289202Pampie Germany2021-04-03 13:39X
 
8
/
8
1
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
 
290202Rob StonehouseCanada2021-04-03 22:51X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
7
1
9
/
X
 
8
/
9
 
291202mikko haapalaFinland2021-04-04 14:539
/
X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
9
/
6
 
292202Gary KrollUnited States2021-04-04 19:03X
 
9
-
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
9
 
293202sircharles 148United States2021-04-05 04:417
2
9
/
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
5
3
 
294202Pampie Germany2021-04-07 07:539
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
7
 
295202Juergen GerschkeGermany2021-04-08 15:128
/
X
 
X
 
6
1
9
/
X
 
X
 
X
 
5
/
9
/
8
 
296202Gary KrollUnited States2021-04-08 17:38X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
8
/
8
/
X
 
8
/
6
 
297202Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-13 08:079
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
7
/
9
/
7
 
298202Gary KrollUnited States2021-04-13 18:239
/
9
/
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
7
2
9
/
X
 
9
/
299202Pampie Germany2021-04-15 18:41X
 
X
 
7
2
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
2
9
/
X
 
300202Pampie Germany2021-04-17 15:179
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
1
X
 
X
 
7
/
X
 
9
/
301202T KekkiFinland2021-04-18 17:339
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
7
2
8
-
7
/
X
 
302202remo cremoniGermany2021-04-18 18:349
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
 
303202Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-20 08:31X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
8
-
9
/
X
 
304202det matternGermany2021-04-20 08:48X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
8
/
7
2
X
 
8
/
8
/
X
 
305201Pampie Germany2021-04-01 10:549
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
-
9
/
9
/
8
/
X
 
8
1
306201Juergen GerschkeGermany2021-04-03 06:368
/
X
 
X
 
X
 
7
/
9
/
8
/
X
 
9
/
8
1
 
307201Rob StonehouseCanada2021-04-04 18:36X
 
9
/
7
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
 
308201Pampie Germany2021-04-05 11:41X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
7
/
8
/
8
/
X
 
9
/
309201Rob StonehouseCanada2021-04-06 23:429
/
9
/
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
8
/
8
 
310201Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-08 12:199
/
8
1
9
/
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
7
 
311201Pampie Germany2021-04-08 12:399
/
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
7
2
8
1
X
 
X
X
312201Pampie Germany2021-04-08 12:45X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
X
 
7
2
 
313201Jake B United States2021-04-09 04:097
/
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
7
/
7
2
 
314201Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-13 07:039
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
2
X
 
8
-
 
315201mikko haapalaFinland2021-04-13 07:599
/
9
/
X
 
7
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
7
 
316201Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-14 08:557
2
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
7
2
7
/
X
 
X
 
8
/
317201Rob StonehouseCanada2021-04-18 12:15X
 
8
/
X
 
X
 
7
/
9
/
7
/
X
 
9
/
9
/
9
 
318201mikko haapalaFinland2021-04-19 11:169
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
6
3
X
 
8
/
319200det matternGermany2021-04-04 10:109
/
8
/
8
1
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
8
 
320200det matternGermany2021-04-07 09:52X
 
9
/
7
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
8
 
321200Pampie Germany2021-04-08 18:238
/
8
/
6
2
X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
9
322200Pampie Germany2021-04-10 13:37X
 
X
 
X
 
X
 
6
3
X
 
7
/
X
 
8
-
X
 
8
/
323200Gary KrollUnited States2021-04-11 16:42X
 
X
 
9
/
X
 
3
6
X
 
8
/
8
/
9
/
X
 
X
6
324200Gary KrollUnited States2021-04-11 20:198
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
7
2
8
/
9
/
8
/
8
 
325200det matternGermany2021-04-12 13:589
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
8
/
X
 
X
 
9
/
8
 
326200Rob StonehouseCanada2021-04-13 13:22X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
8
1
8
1
9
/
5
 
327200sircharles 148United States2021-04-15 00:429
/
9
/
9
/
X
 
8
1
X
 
5
2
X
 
X
 
X
 
X
X
328200Juergen GerschkeGermany2021-04-15 16:089
/
X
 
9
/
7
/
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
9
/
8
 
329200Eila Finland2021-04-15 16:509
/
6
3
7
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
7
 
330200mikko haapalaFinland2021-04-17 05:559
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
7
1
7
1
9
/
X
 
8
1
331200Pampie Germany2021-04-17 15:206
3
9
/
X
 
7
2
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
6
2
332200Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-18 22:47X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
333200sircharles 148United States2021-04-20 21:219
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
7
2
8
/
9
/
8
/
8
 
334199Pampie Germany2021-04-04 10:48X
 
X
 
8
/
9
/
7
/
9
/
9
/
8
/
9
/
X
 
9
/
335199sircharles 148United States2021-04-08 03:599
/
6
2
9
/
X
 
X
 
9
/
8
1
X
 
X
 
X
 
9
/
336199Juergen GerschkeGermany2021-04-18 05:459
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
 
8
/
8
/
9
/
9
/
9
 
337199Gary KrollUnited States2021-04-18 17:188
/
7
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
9
/
X
 
6
2
338198T KekkiFinland2021-04-01 18:588
/
X
 
9
/
8
1
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
6
/
6
 
339198Dennis SANDELLUnited States2021-04-02 04:24X
 
X
 
8
-
6
2
X
 
8
/
8
/
X
 
X
 
X
 
9
-
340198Pampie Germany2021-04-03 13:36X
 
9
/
X
 
7
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
6
3
341198Pampie Germany2021-04-05 10:479
/
9
/
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
7
/
9
/
9
/
8
 
342198sircharles 148United States2021-04-06 00:13X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
X
 
8
/
9
/
8
1
9
/
8
 
343198Juergen GerschkeGermany2021-04-06 10:489
/
9
/
8
/
9
/
8
/
8
/
9
/
X
 
X
 
8
/
9
 
344198T KekkiFinland2021-04-07 20:24X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
5
3
7
/
9
/
9
/
X
 
345198T KekkiFinland2021-04-07 20:29X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
6
2
9
/
9
/
9
/
9
 
346198T KekkiFinland2021-04-10 18:169
/
9
/
7
2
X
 
X
 
X
 
X
 
7
1
9
/
X
 
9
/
347198T KekkiFinland2021-04-11 16:019
-
9
/
9
/
8
1
X
 
X
 
X
 
8
/
6
/
X
 
X
9
348198sircharles 148United States2021-04-21 01:109
/
8
/
6
2
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
7
 
349197Eila Finland2021-04-03 18:059
/
X
 
7
/
7
1
X
 
X
 
X
 
X
 
5
4
8
/
9
 
350197José Antonio Isern García-MochalesSpain2021-04-06 18:009
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
9
/
7
/
9
/
7
 
351197det matternGermany2021-04-11 08:459
/
9
/
8
/
8
/
X
 
X
 
9
/
8
/
9
/
8
/
8
 
352197Gary KrollUnited States2021-04-11 16:399
/
8
-
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
5
353197Gary KrollUnited States2021-04-16 01:149
/
8
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
6
 
354196Tilo TostGermany2021-04-11 20:309
/
8
/
X
 
X
 
9
/
9
/
7
/
9
/
9
/
8
/
7
 
355196T KekkiFinland2021-04-16 18:159
/
X
 
8
1
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
356196remo cremoniGermany2021-04-18 18:40X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
357195Eila Finland2021-04-09 20:16X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
7
/
8
/
8
/
9
/
X
 
9
/
358195Pampie Germany2021-04-13 13:368
/
9
/
9
/
8
/
6
2
8
/
8
/
X
 
X
 
X
 
8
1
359195Pampie Germany2021-04-17 15:109
/
9
/
X
 
9
/
X
 
8
1
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
360195Pampie Germany2021-04-20 09:389
/
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
X
 
6
1
9
/
9
 
361194T KekkiFinland2021-04-04 19:36X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
8
1
9
/
X
 
9
/
9
/
9
 
362194sircharles 148United States2021-04-05 05:218
/
9
/
X
 
8
/
X
 
6
2
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
363194Pampie Germany2021-04-08 10:15X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
9
/
X
 
7
2
9
/
9
/
X
 
364194T KekkiFinland2021-04-09 17:537
2
7
2
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
8
 
365194det matternGermany2021-04-16 13:43X
 
8
/
8
/
8
/
X
 
8
/
X
 
9
/
8
/
X
 
8
/
366194Pampie Germany2021-04-17 23:149
/
9
/
8
/
X
 
8
/
8
/
5
1
8
/
X
 
X
 
X
8
367194Pampie Germany2021-04-19 12:529
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
368194det matternGermany2021-04-20 08:54X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
X
 
8
/
X
 
7
/
9
/
9
 
369194Gary KrollUnited States2021-04-20 21:038
/
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
8
1
 
370193Pampie Germany2021-04-07 17:10X
 
X
 
7
2
8
1
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
371193Pampie Germany2021-04-08 12:43X
 
8
/
9
/
7
2
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
372193Pampie Germany2021-04-09 21:099
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
8
-
9
/
9
 
373193Gary KrollUnited States2021-04-12 18:33X
 
X
 
6
/
9
/
8
/
5
4
7
/
X
 
X
 
8
/
8
 
374192Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-03 09:30X
 
9
/
9
/
8
1
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
375192Gary KrollUnited States2021-04-04 18:409
/
8
/
8
/
X
 
8
1
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
376192T KekkiFinland2021-04-04 19:45X
 
9
/
X
 
X
 
8
1
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
8
-
377192T KekkiFinland2021-04-07 20:189
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
6
2
8
1
9
/
X
 
X
X
378192Juergen GerschkeGermany2021-04-08 14:599
/
X
 
8
/
7
/
8
/
9
/
X
 
8
/
8
/
X
 
7
/
379192Gary KrollUnited States2021-04-08 17:369
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
7
2
8
/
9
 
380192Pampie Germany2021-04-09 21:277
/
X
 
9
/
8
1
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
8
/
X
 
381192Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-09 21:43X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
8
-
7
2
 
382192Juergen GerschkeGermany2021-04-10 13:198
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
7
2
9
/
9
/
X
 
383192Gary KrollUnited States2021-04-16 01:119
/
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
X
 
8
1
8
/
9
/
7
 
384192det matternGermany2021-04-16 13:468
/
8
/
X
 
8
1
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
8
/
385192Gary KrollUnited States2021-04-17 02:16X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
8
 
386192Eila Finland2021-04-19 14:508
/
X
 
8
/
8
1
7
/
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
9
 
387192Gary KrollUnited States2021-04-19 19:058
/
8
/
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
9
/
X
 
9
/
7
 
388192Pampie Germany2021-04-20 20:069
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
6
2
X
 
X
8
389191Pampie Germany2021-04-01 10:44X
 
8
1
X
 
9
/
9
/
8
/
8
/
X
 
5
/
X
 
X
8
390191Pampie Germany2021-04-01 15:13X
 
X
 
6
3
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
9
/
X
 
9
/
391191Eila Finland2021-04-05 11:229
/
X
 
9
/
X
 
X
 
7
2
7
2
X
 
X
 
7
/
X
 
392191Pampie Germany2021-04-05 11:489
/
X
 
8
1
8
1
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
8
 
393191Gary KrollUnited States2021-04-05 18:049
/
9
/
8
/
9
/
X
 
9
/
9
/
8
1
X
 
X
 
9
/
394191det matternGermany2021-04-08 10:30X
 
9
/
9
/
8
/
9
/
9
/
9
/
8
/
9
/
X
 
8
/
395191det matternGermany2021-04-08 10:348
/
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
7
2
8
/
9
/
9
/
8
 
396191det matternGermany2021-04-10 12:10X
 
8
/
8
/
9
/
8
/
X
 
9
/
X
 
9
/
8
/
8
 
397191Tilo TostGermany2021-04-11 19:549
/
X
 
9
/
9
/
9
/
7
/
9
/
X
 
8
/
8
/
9
 
398191Pampie Germany2021-04-12 10:109
/
9
/
X
 
X
 
6
3
8
1
X
 
7
/
9
/
X
 
X
X
399191Pampie Germany2021-04-14 17:309
/
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
7
1
X
 
7
/
X
 
9
/
400190Eila Finland2021-04-01 19:40X
 
6
2
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
7
2
9
/
9
/
X
 
401190det matternGermany2021-04-04 10:137
/
X
 
8
/
8
/
X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
8
/
8
 
402190sircharles 148United States2021-04-05 05:039
/
8
/
8
1
X
 
9
/
6
/
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
403190Pampie Germany2021-04-05 11:38X
 
X
 
X
 
8
1
8
/
X
 
8
/
X
 
9
/
5
4
 
404190Pampie Germany2021-04-05 11:57X
 
X
 
7
1
5
/
X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
 
405190Gary KrollUnited States2021-04-07 00:379
/
8
/
X
 
8
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
8
 
406190Eila Finland2021-04-07 09:478
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
-
7
2
X
 
X
 
9
/
6
 
407190Pampie Germany2021-04-10 19:11X
 
7
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
8
/
7
 
408190det matternGermany2021-04-11 08:439
/
X
 
8
/
8
/
X
 
8
/
9
/
9
/
8
/
8
/
8
 
409190Dennis SANDELLUnited States2021-04-14 06:47X
 
9
/
9
/
X
 
6
-
9
/
9
/
X
 
8
/
X
 
X
X
410190T KekkiFinland2021-04-14 19:08X
 
X
 
7
2
8
1
9
-
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
411190T KekkiFinland2021-04-16 18:209
/
X
 
7
1
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
8
/
9
/
8
 
412189Pampie Germany2021-04-01 11:049
/
8
-
X
 
X
 
9
/
9
/
6
/
X
 
9
/
9
/
X
 
413189det matternGermany2021-04-02 08:439
/
X
 
X
 
9
/
7
/
X
 
9
/
8
/
7
2
8
/
9
 
414189Pampie Germany2021-04-04 10:559
/
8
/
X
 
8
/
9
/
8
1
X
 
X
 
8
/
8
/
9
 
415189Pampie Germany2021-04-11 13:07X
 
X
 
9
/
X
 
7
/
8
/
X
 
9
/
8
1
7
/
5
 
416189Gary KrollUnited States2021-04-11 16:338
/
9
/
6
/
9
/
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
8
/
8
 
417189Eila Finland2021-04-14 17:399
/
9
/
X
 
X
 
6
2
X
 
9
/
8
/
X
 
9
/
X
 
418189T KekkiFinland2021-04-14 18:46X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
1
7
2
8
1
X
 
X
 
7
2
419189det matternGermany2021-04-15 14:339
/
9
/
9
/
8
/
8
1
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
8
 
420189Gary KrollUnited States2021-04-15 19:157
/
9
/
X
 
X
 
8
/
6
3
X
 
8
/
X
 
9
/
7
 
421189Pampie Germany2021-04-15 21:338
/
8
-
7
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
8
1
 
422189Pampie Germany2021-04-17 15:148
1
X
 
8
1
8
/
X
 
X
 
X
 
8
/
8
/
8
/
8
 
423188Tilo TostGermany2021-04-04 19:07X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
X
 
8
1
9
/
8
/
7
 
424188Pampie Germany2021-04-12 10:208
/
8
1
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
X
 
X
 
8
-
 
425188Dennis SANDELLUnited States2021-04-16 06:47X
 
9
/
X
 
X
 
8
1
9
/
9
-
8
/
X
 
X
 
7
-
426188Gary KrollUnited States2021-04-17 16:47X
 
6
2
8
/
7
/
X
 
9
/
8
1
X
 
X
 
X
 
8
/
427188T KekkiFinland2021-04-20 18:30X
 
X
 
8
-
X
 
9
/
9
/
X
 
8
-
9
/
X
 
X
9
428187Eila Finland2021-04-01 19:449
/
X
 
X
 
8
1
X
 
X
 
6
2
8
/
9
/
X
 
9
/
429187det matternGermany2021-04-03 13:378
/
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
9
/
7
/
5
4
 
430187Gary KrollUnited States2021-04-05 19:49X
 
9
/
9
/
6
/
8
/
X
 
9
/
7
/
X
 
9
/
7
 
431187Pampie Germany2021-04-15 12:248
/
X
 
X
 
5
4
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
9
/
9
 
432187Dennis SANDELLUnited States2021-04-16 06:25X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
9
-
8
1
9
/
X
 
X
5
433187Gary KrollUnited States2021-04-17 22:528
/
9
/
9
/
8
/
8
/
9
/
9
/
9
/
9
/
8
/
9
 
434186det matternGermany2021-04-09 08:459
/
8
/
X
 
8
/
9
/
8
/
8
/
9
/
8
/
8
/
8
 
435185Patryk ZamrozekYugoslavia2021-04-01 12:469
/
X
 
X
 
9
/
7
/
9
/
6
2
X
 
X
 
8
1
 
436185Pampie Germany2021-04-01 15:06X
 
9
/
X
 
7
2
X
 
X
 
9
/
X
 
8
1
8
/
X
 
437185Tilo TostGermany2021-04-02 20:389
/
7
/
X
 
9
/
7
/
9
/
9
/
9
/
6
/
8
/
X
 
438185Pampie Germany2021-04-03 13:539
/
9
/
X
 
9
/
X
 
8
1
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
439185Eila Finland2021-04-06 09:16X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
-
9
/
9
 
440185Pampie Germany2021-04-11 22:11X
 
8
-
9
/
9
/
7
/
9
/
7
/
9
/
X
 
X
 
8
/
441185Pampie Germany2021-04-16 13:587
/
X
 
9
/
X
 
7
2
6
3
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
442185Gary KrollUnited States2021-04-19 17:168
/
8
/
8
/
6
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
8
1
 
443184Pampie Germany2021-04-06 17:26X
 
9
/
9
/
X
 
8
1
X
 
8
1
9
/
9
/
X
 
X
X
444184det matternGermany2021-04-09 08:518
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
7
2
8
/
8
1
 
445184T KekkiFinland2021-04-09 18:039
/
8
1
X
 
X
 
9
/
7
2
X
 
X
 
X
 
6
2
 
446184T KekkiFinland2021-04-10 18:13X
 
X
 
9
/
8
1
X
 
7
/
4
5
8
/
9
/
X
 
X
6
447184det matternGermany2021-04-11 08:499
/
8
/
X
 
8
/
8
/
9
/
8
/
8
/
9
/
8
/
6
 
448184Gary KrollUnited States2021-04-18 17:248
/
9
/
9
/
8
/
9
/
9
/
9
/
7
/
8
/
9
/
7
 
449183Tilo TostGermany2021-04-05 20:109
/
8
/
8
/
8
/
7
/
9
/
9
/
9
/
9
/
7
/
9
 
450183Gary KrollUnited States2021-04-11 16:369
/
X
 
8
-
X
 
X
 
X
 
5
4
8
/
9
/
7
/
8
 
451183Eila Finland2021-04-14 17:349
/
X
 
X
 
9
/
8
1
9
/
X
 
7
2
X
 
9
/
9
 
452183T KekkiFinland2021-04-14 18:379
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
7
2
9
/
X
 
9
/
9
 
453183Gary KrollUnited States2021-04-15 16:558
1
8
1
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
/
9
 
454183Pampie Germany2021-04-15 18:377
2
X
 
X
 
8
1
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
455183Pampie Germany2021-04-16 19:148
1
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
8
1
X
 
9
/
9
 
456183Gary KrollUnited States2021-04-20 17:049
/
8
1
9
/
8
/
X
 
X
 
X
 
6
1
X
 
9
/
8
 
457182det matternGermany2021-04-02 08:477
/
5
4
8
/
X
 
8
/
8
/
8
/
9
/
8
/
X
 
X
5
458182Pampie Germany2021-04-03 09:30X
 
9
/
X
 
7
1
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
1
 
459182Gary KrollUnited States2021-04-05 19:45X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
8
-
8
/
7
/
X
 
7
2
460182T KekkiFinland2021-04-08 18:116
1
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
1
9
/
X
 
9
/
461182Eila Finland2021-04-10 10:21X
 
X
 
9
/
X
 
9
-
9
/
8
/
9
/
X
 
8
1
 
462182Pampie Germany2021-04-10 13:34X
 
6
3
8
/
X
 
8
/
5
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
463182Gary KrollUnited States2021-04-10 18:439
/
9
/
8
/
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
7
2
8
/
7
 
464182Tilo TostGermany2021-04-13 19:078
/
7
/
8
1
9
/
8
/
9
/
8
/
8
/
8
/
X
 
X
7
465181T KekkiFinland2021-04-01 19:039
/
X
 
7
2
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
7
1
9
/
9
 
466181det matternGermany2021-04-02 09:178
/
8
/
X
 
8
1
9
/
9
/
8
/
9
/
9
/
X
 
8
/
467181Gary KrollUnited States2021-04-06 17:188
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
7
2
8
/
9
/
9
/
9
 
468181Pampie Germany2021-04-07 17:059
/
9
/
X
 
X
 
8
1
X
 
9
/
X
 
8
-
9
/
X
 
469181T KekkiFinland2021-04-08 18:329
/
8
1
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
7
1
 
470181Pampie Germany2021-04-10 19:076
/
X
 
X
 
X
 
9
/
7
1
X
 
8
1
8
1
9
/
X
 
471181Eila Finland2021-04-11 19:44X
 
X
 
X
 
7
/
9
-
7
1
X
 
9
/
X
 
7
2
 
472181Pampie Germany2021-04-12 18:22X
 
7
/
7
2
8
-
8
-
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
473181Tilo TostGermany2021-04-12 22:119
/
9
/
9
/
7
/
8
/
9
/
9
/
8
/
7
/
8
/
7
 
474180T KekkiFinland2021-04-04 19:439
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
8
1
X
 
X
 
8
1
 
475180José Antonio Isern García-MochalesSpain2021-04-06 18:135
/
7
1
X
 
X
 
8
/
8
/
9
/
9
/
7
/
7
/
7
 
476180Pampie Germany2021-04-08 18:209
/
X
 
9
/
9
/
9
/
8
-
9
/
8
/
9
/
9
/
X
 
477180Eila Finland2021-04-13 19:46X
 
8
1
X
 
X
 
7
2
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
 
478180det matternGermany2021-04-15 11:299
/
X
 
9
/
8
/
9
/
8
-
8
/
X
 
8
/
8
/
9
 
479180Gary KrollUnited States2021-04-15 16:496
2
7
2
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
5
/
9
/
7
/
X
 
480180Tilo TostGermany2021-04-16 20:009
/
9
/
8
/
9
/
7
/
9
/
X
 
7
/
X
 
5
4
 
481179Pampie Germany2021-04-01 11:078
1
X
 
9
/
X
 
5
2
X
 
X
 
9
/
7
/
X
 
8
/
482179Gary KrollUnited States2021-04-01 22:339
-
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
7
/
8
/
9
/
X
 
483179Eila Finland2021-04-07 09:50X
 
7
/
X
 
X
 
8
-
9
/
9
/
X
 
9
/
7
2
 
484179Pampie Germany2021-04-09 21:159
/
X
 
8
/
9
/
8
/
9
/
9
/
6
2
X
 
9
/
X
 
485179Pampie Germany2021-04-12 18:36X
 
X
 
7
2
X
 
7
2
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
8
 
486179Gary KrollUnited States2021-04-13 16:519
/
8
/
X
 
6
/
8
/
7
2
8
/
9
/
9
/
9
/
X
 
487179Tilo TostGermany2021-04-13 20:078
/
7
2
8
/
9
/
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
 
488179T KekkiFinland2021-04-14 19:02X
 
8
1
8
1
X
 
X
 
8
/
9
/
7
2
X
 
X
 
9
/
489179det matternGermany2021-04-15 11:245
/
9
/
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
7
2
X
 
8
/
8
 
490179Gary KrollUnited States2021-04-20 20:139
/
5
2
7
/
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
491178det matternGermany2021-04-02 09:12X
 
X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
7
2
8
/
8
1
8
/
X
 
492178T KekkiFinland2021-04-06 18:139
/
9
/
9
/
7
2
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
1
 
493178det matternGermany2021-04-08 10:329
/
X
 
X
 
8
/
8
1
8
/
7
1
9
/
X
 
9
/
8
 
494178det matternGermany2021-04-11 08:40X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
1
9
/
8
/
8
/
8
/
8
 
495178Tilo TostGermany2021-04-15 21:426
2
9
/
9
/
9
-
7
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
7
2
496177T KekkiFinland2021-04-01 18:529
/
6
2
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
7
1
X
 
9
/
X
 
497177det matternGermany2021-04-03 13:488
/
8
/
8
/
X
 
9
/
9
/
8
1
9
/
9
/
8
/
8
 
498177Pampie Germany2021-04-07 17:149
/
8
/
9
/
9
/
8
/
9
/
8
1
6
2
X
 
X
 
9
/
499177Tilo TostGermany2021-04-11 20:167
/
8
/
8
/
7
2
X
 
7
/
X
 
8
/
8
/
9
/
8