Bowling Evolution Monthly Highscores

Player rankings Monthly Highscores Weekly Highscores Today's Highscores
Best of last 30 days Monthly Rankings Weekly Rankings Today's Rankings
Country Statistics  
 
League:

#ScoreNameCountryDateScores
1298mikko haapalaFinland2020-11-06 16:33X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
8
2289TGR Nebulizer United States2020-11-10 21:01X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
3279mikko haapalaFinland2020-11-07 10:47X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
4279mikko haapalaFinland2020-11-17 18:36X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
X
5279remo cremoniGermany2020-11-19 23:09X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
X
6278mikko haapalaFinland2020-11-09 04:11X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
7278TGR Nebulizer United States2020-11-16 20:37X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
8278remo cremoniGermany2020-11-18 14:33X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
9277TGR Nebulizer United States2020-11-04 16:05X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
9
 
10277mikko haapalaFinland2020-11-24 15:38X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
 
11276mikko haapalaFinland2020-11-21 09:03X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
7
12269mikko haapalaFinland2020-11-07 10:49X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
13268mikko haapalaFinland2020-11-03 18:52X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
14268mikko haapalaFinland2020-11-04 15:33X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
15268Thomas15 StephanGermany2020-11-04 17:50X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
16268TGR Nebulizer United States2020-11-05 17:36X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
X
17268mikko haapalaFinland2020-11-08 04:33X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
18268TGR Nebulizer United States2020-11-10 21:06X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
19268mikko haapalaFinland2020-11-16 17:56X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
20267mikko haapalaFinland2020-11-03 15:02X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
21267mikko haapalaFinland2020-11-14 08:49X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
9
22267sircharles 148United States2020-11-16 22:29X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
23267mikko haapalaFinland2020-11-20 20:04X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
X
24266mikko haapalaFinland2020-11-19 14:35X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
25266mikko haapalaFinland2020-11-24 18:12X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
26264Petr KobzaCzech Republic2020-11-07 16:28X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
6
3
27264TGR Nebulizer United States2020-11-19 00:32X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
-
 
28259TGR Nebulizer United States2020-11-11 17:00X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
29258mikko haapalaFinland2020-11-15 07:51X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
30258sircharles 148United States2020-11-17 04:26X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
31258Bob TaylorUnited States2020-11-18 12:41X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
32258mikko haapalaFinland2020-11-18 16:34X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
33258mikko haapalaFinland2020-11-18 19:12X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
9
 
34258mikko haapalaFinland2020-11-19 04:22X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
35258sircharles 148United States2020-11-21 04:03X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
36257mikko haapalaFinland2020-11-02 16:50X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
9
37257mikko haapalaFinland2020-11-10 17:28X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
38257mikko haapalaFinland2020-11-10 17:56X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
39257sircharles 148United States2020-11-16 03:28X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
40257TGR Nebulizer United States2020-11-16 20:57X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
/
8
 
41257T KekkiFinland2020-11-17 18:029
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
42257mikko haapalaFinland2020-11-21 07:18X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
 
43257Petr KobzaCzech Republic2020-11-23 21:13X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
44256mikko haapalaFinland2020-11-09 15:04X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
9
45256TGR Nebulizer United States2020-11-10 21:12X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
 
46256sircharles 148United States2020-11-13 17:55X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
47256Petr KobzaCzech Republic2020-11-16 22:04X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
 
48256mikko haapalaFinland2020-11-23 15:50X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
49255mikko haapalaFinland2020-11-02 15:03X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
7
50255TGR Nebulizer United States2020-11-04 15:53X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
7
 
51255remo cremoniGermany2020-11-09 14:27X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
7
 
52255TGR Nebulizer United States2020-11-10 20:49X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
7
53255Bartek SowińskiPoland2020-11-11 10:26X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
8
54255sircharles 148United States2020-11-21 03:00X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
8
55255mikko haapalaFinland2020-11-21 07:35X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
9
 
56254Eila Finland2020-11-05 20:55X
 
X
 
X
 
7
2
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
57254Petr KobzaCzech Republic2020-11-11 22:36X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
/
9
/
X
 
X
 
X
8
58254mikko haapalaFinland2020-11-14 07:16X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
X
 
8
/
59253mikko haapalaFinland2020-11-02 17:06X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
6
2
 
60253TGR Nebulizer United States2020-11-16 20:52X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
7
1
61248sircharles 148United States2020-11-02 12:369
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
X
62248TGR Nebulizer United States2020-11-02 16:53X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
63248sircharles 148United States2020-11-07 05:53X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
64248mikko haapalaFinland2020-11-12 18:07X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
65248mikko haapalaFinland2020-11-13 16:00X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
66248TGR Nebulizer United States2020-11-24 20:01X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
67247TGR Nebulizer United States2020-11-04 16:12X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
68247mikko haapalaFinland2020-11-05 16:21X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
 
69247TGR Nebulizer United States2020-11-05 17:32X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
70247Thomas15 StephanGermany2020-11-07 00:089
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
71247TGR Nebulizer United States2020-11-10 20:43X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
72247sircharles 148United States2020-11-13 01:038
1
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
9
73247sircharles 148United States2020-11-13 04:46X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
 
74247sircharles 148United States2020-11-16 23:09X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
75247remo cremoniGermany2020-11-17 17:23X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
X
76247remo cremoniGermany2020-11-17 21:44X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
X
 
X
 
X
X
77247mikko haapalaFinland2020-11-24 18:50X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
78247TGR Nebulizer United States2020-11-24 19:56X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
 
79246sircharles 148United States2020-11-02 05:08X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
80246mikko haapalaFinland2020-11-02 17:02X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
9
/
X
 
X
X
81246sircharles 148United States2020-11-08 22:21X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
7
82246mikko haapalaFinland2020-11-13 15:54X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
9
/
X
 
83246mikko haapalaFinland2020-11-14 05:37X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
X
84246remo cremoniGermany2020-11-14 17:10X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
85246sircharles 148United States2020-11-16 03:249
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
9
86246remo cremoniGermany2020-11-16 10:15X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
87246mikko haapalaFinland2020-11-21 08:51X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
9
/
X
 
88246mikko haapalaFinland2020-11-21 08:59X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
89246mikko haapalaFinland2020-11-24 15:26X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
9
90245Thomas15 StephanGermany2020-11-02 07:00X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
8
1
 
91245mikko haapalaFinland2020-11-03 14:54X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
9
/
X
 
92245mikko haapalaFinland2020-11-06 13:52X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
1
93245mikko haapalaFinland2020-11-10 17:01X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
8
1
 
94245mikko haapalaFinland2020-11-11 17:26X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
7
2
9
/
X
 
8
/
95245Thomas15 StephanGermany2020-11-19 14:22X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
9
96244TGR Nebulizer United States2020-11-05 17:29X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
7
97244remo cremoniGermany2020-11-08 10:28X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
7
98244Pampie Germany2020-11-16 12:52X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
8
 
99244remo cremoniGermany2020-11-17 11:48X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
2
X
 
X
 
X
X
100244remo cremoniGermany2020-11-18 09:54X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
X
9
101244mikko haapalaFinland2020-11-21 08:44X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
7
 
102243sircharles 148United States2020-11-23 05:275
4
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
6
103242mikko haapalaFinland2020-11-10 16:23X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
7
2
X
 
X
9
104242Thomas15 StephanGermany2020-11-12 10:33X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
7
/
8
 
105242Pampie Germany2020-11-24 21:109
/
9
/
8
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
7
106240mikko haapalaFinland2020-11-08 12:18X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
5
4
9
/
X
 
X
 
7
/
107240Dennis SANDELLUnited States2020-11-23 01:129
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
6
2
X
 
X
 
X
9
108239mikko haapalaFinland2020-11-24 01:46X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
7
1
9
/
X
 
X
 
X
 
7
2
109238mikko haapalaFinland2020-11-01 10:59X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
6
/
X
 
110238remo cremoniGermany2020-11-14 13:40X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
111238T KekkiFinland2020-11-20 17:56X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
112237mikko haapalaFinland2020-11-02 16:47X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
8
1
113237Jesse vanselUnited States2020-11-03 03:577
2
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
114237sircharles 148United States2020-11-03 23:42X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
115237sircharles 148United States2020-11-07 06:32X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
9
116237sircharles 148United States2020-11-08 02:199
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
9
117237sircharles 148United States2020-11-10 00:33X
 
7
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
118237sircharles 148United States2020-11-15 23:069
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
9
119237remo cremoniGermany2020-11-17 11:18X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
9
120237Patryk ZamrozekPoland2020-11-22 16:179
/
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
121237mikko haapalaFinland2020-11-22 17:08X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
122237mikko haapalaFinland2020-11-24 17:15X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
123236sircharles 148United States2020-11-04 23:30X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
8
124236mikko haapalaFinland2020-11-05 15:36X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
8
1
 
125236sircharles 148United States2020-11-07 06:459
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
126236Thomas15 StephanGermany2020-11-13 11:45X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
127236remo cremoniGermany2020-11-13 16:46X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
X
128236mikko haapalaFinland2020-11-15 07:48X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
X
129236mikko haapalaFinland2020-11-16 18:01X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
130236mikko haapalaFinland2020-11-20 16:09X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
X
131236Dennis SANDELLUnited States2020-11-24 04:069
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
-
132236mikko haapalaFinland2020-11-24 15:18X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
X
 
9
/
X
 
133235sircharles 148United States2020-11-04 00:52X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
8
1
X
 
X
 
X
X
134235Thomas15 StephanGermany2020-11-05 13:497
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
X
 
X
 
X
X
135235Pampie Germany2020-11-07 09:298
/
8
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
X
136235remo cremoniGermany2020-11-08 09:01X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
137235remo cremoniGermany2020-11-10 14:08X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
138235mikko haapalaFinland2020-11-11 17:14X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
7
/
9
/
X
 
9
/
139235sircharles 148United States2020-11-13 01:26X
 
X
 
9
/
8
1
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
9
140235mikko haapalaFinland2020-11-15 11:19X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
7
2
9
/
X
 
9
/
141235mikko haapalaFinland2020-11-18 16:32X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
9
142235T KekkiFinland2020-11-23 18:048
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
1
X
 
X
 
X
 
X
X
143234sircharles 148United States2020-11-07 01:489
/
X
 
X
 
X
 
6
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
X
144234René HitzSwitzerland2020-11-08 17:39X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
/
8
/
X
 
X
 
X
 
X
9
145234Petr KobzaCzech Republic2020-11-08 20:13X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
7
/
X
 
X
 
9
/
146234Pampie Germany2020-11-10 13:508
/
7
2
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
147234Petr KobzaCzech Republic2020-11-10 23:05X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
-
X
 
X
 
9
/
9
/
9
 
148234mikko haapalaFinland2020-11-11 17:01X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
-
 
149234sircharles 148United States2020-11-11 18:33X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
7
/
X
 
X
 
9
/
150234mikko haapalaFinland2020-11-12 18:03X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
8
1
 
151234sircharles 148United States2020-11-18 06:489
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
152233René HitzSwitzerland2020-11-04 12:03X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
8
1
153233Bob TaylorUnited States2020-11-04 15:02X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
7
/
8
1
 
154233sircharles 148United States2020-11-05 14:13X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
6
155233Bartek SowińskiPoland2020-11-11 10:23X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
7
1
X
 
9
/
X
 
X
9
156233mikko haapalaFinland2020-11-16 13:19X
 
X
 
X
 
X
 
7
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
157233mikko haapalaFinland2020-11-16 18:19X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
6
/
9
 
158233René HitzSwitzerland2020-11-17 13:21X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
8
 
159233T KekkiFinland2020-11-22 15:21X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
9
160232sircharles 148United States2020-11-02 22:36X
 
X
 
9
/
9
/
7
2
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
161232Petr KobzaCzech Republic2020-11-10 22:23X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
9
/
8
/
9
 
162232Patryk ZamrozekPoland2020-11-15 09:49X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
X
 
5
/
9
/
7
 
163232mikko haapalaFinland2020-11-17 15:27X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
7
/
8
 
164231sircharles 148United States2020-11-03 18:529
/
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
/
7
 
165231Petr KobzaCzech Republic2020-11-10 22:35X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
7
2
X
 
9
/
X
 
4
2
166231Bob TaylorUnited States2020-11-12 19:22X
 
X
 
7
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
8
167231sircharles 148United States2020-11-18 03:48X
 
X
 
X
 
7
/
8
1
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
 
168230Gary KrollUnited States2020-11-09 19:538
/
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
5
/
9
 
169229René HitzSwitzerland2020-11-02 03:04X
 
7
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
170228mikko haapalaFinland2020-11-06 13:46X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
5
3
 
171228remo cremoniGermany2020-11-08 10:32X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
172228Pampie Germany2020-11-09 13:479
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
173228Pampie Germany2020-11-16 12:55X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
/
X
 
8
/
9
/
X
 
174228Petr KobzaCzech Republic2020-11-17 23:00X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
/
9
/
X
 
9
/
X
 
175227Dennis SANDELLUnited States2020-11-01 05:43X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
8
/
176227Pampie Germany2020-11-05 16:12X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
X
177227mikko haapalaFinland2020-11-12 17:57X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
 
178227Pampie Germany2020-11-22 12:02X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
9
/
179227Pampie Germany2020-11-23 18:219
/
9
/
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
180226sircharles 148United States2020-11-03 04:559
/
X
 
9
/
8
-
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
X
181226Dennis SANDELLUnited States2020-11-03 13:52X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
/
9
/
X
 
9
/
X
 
182226Patryk ZamrozekPoland2020-11-10 10:165
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
9
183226remo cremoniGermany2020-11-11 19:03X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
 
184226sircharles 148United States2020-11-12 23:37X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
6
3
 
185226mikko haapalaFinland2020-11-13 11:449
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
186226Bob TaylorUnited States2020-11-17 15:00X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
187226T KekkiFinland2020-11-18 16:56X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
188226sircharles 148United States2020-11-20 12:149
/
X
 
8
1
8
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
9
189225Jesse vanselUnited States2020-11-05 04:109
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
190225remo cremoniGermany2020-11-10 14:03X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
191225T KekkiFinland2020-11-13 18:03X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
 
192224Dennis SANDELLUnited States2020-11-02 21:049
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
7
/
9
/
X
 
9
/
9
 
193224sircharles 148United States2020-11-03 04:36X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
9
/
9
/
9
/
X
 
194224T KekkiFinland2020-11-03 17:48X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
 
195224Pampie Germany2020-11-03 23:24X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
7
/
9
 
196224mikko haapalaFinland2020-11-09 12:139
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
197224sircharles 148United States2020-11-09 23:37X
 
X
 
X
 
9
/
7
/
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
9
 
198224Jesse vanselUnited States2020-11-12 23:34X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
199224Jesse vanselUnited States2020-11-12 23:36X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
1
9
/
X
 
X
 
X
 
X
X
200224sircharles 148United States2020-11-17 02:30X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
 
201224mikko haapalaFinland2020-11-17 10:48X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
8
1
 
202224Patryk ZamrozekPoland2020-11-24 10:48X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
9
203224T KekkiFinland2020-11-24 18:009
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
9
 
204223Pampie Germany2020-11-03 08:209
/
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
9
205223Gary KrollUnited States2020-11-03 19:338
/
7
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
8
1
206223det matternGermany2020-11-05 11:229
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
 
207223Jesse vanselUnited States2020-11-06 02:29X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
9
 
208223Thomas15 StephanGermany2020-11-10 20:43X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
209223Gary KrollUnited States2020-11-11 19:547
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
-
9
/
9
/
9
/
8
 
210223Patryk ZamrozekPoland2020-11-13 08:229
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
6
/
X
 
8
1
211223Patryk ZamrozekPoland2020-11-13 08:30X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
5
/
X
 
212223sircharles 148United States2020-11-16 00:189
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
8
-
X
 
X
9
213223Bob TaylorUnited States2020-11-16 17:16X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
9
/
9
/
X
 
6
2
214222Bob TaylorUnited States2020-11-06 17:00X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
7
/
9
/
X
 
215222René HitzSwitzerland2020-11-09 12:07X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
5
/
9
/
9
/
X
 
216222Gary KrollUnited States2020-11-18 17:55X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
8
/
X
 
X
 
X
8
217222Patryk ZamrozekPoland2020-11-24 10:52X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
8
/
9
/
9
/
7
 
218221mikko haapalaFinland2020-11-16 17:03X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
7
2
6
/
8
 
219221sircharles 148United States2020-11-20 03:47X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
6
/
8
1
X
 
8
1
220221Bob TaylorUnited States2020-11-20 17:15X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
7
 
221220Pampie Germany2020-11-06 07:529
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
7
/
9
/
7
 
222220Bob TaylorUnited States2020-11-13 19:30X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
1
 
223220Patryk ZamrozekPoland2020-11-16 12:119
/
6
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
7
/
224220René HitzSwitzerland2020-11-17 13:069
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
7
1
9
/
X
 
X
8
225220sircharles 148United States2020-11-23 01:26X
 
9
/
5
4
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
7
/
226219mikko haapalaFinland2020-11-02 03:09X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
4
/
227219sircharles 148United States2020-11-09 01:078
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
6
3
9
/
7
2
X
 
X
9
228219Pampie Germany2020-11-22 11:588
-
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
6
2
 
229218Petr KobzaCzech Republic2020-11-08 11:12X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
230218sircharles 148United States2020-11-10 01:06X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
7
/
X
 
231218Patryk ZamrozekPoland2020-11-21 12:06X
 
X
 
X
 
6
3
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
-
 
232217Eila Finland2020-11-02 17:34X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
7
/
9
/
X
 
6
/
233217Jesse vanselUnited States2020-11-03 03:51X
 
X
 
X
 
X
 
6
2
X
 
X
 
X
 
9
/
7
2
 
234217Eila Finland2020-11-05 20:58X
 
X
 
8
/
7
1
9
/
7
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
8
235217remo cremoniGermany2020-11-08 09:35X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
236217Bob TaylorUnited States2020-11-11 12:43X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
7
2
237217mikko haapalaFinland2020-11-16 08:45X
 
X
 
7
/
X
 
X
 
8
/
9
/
8
/
8
/
X
 
X
7
238217sircharles 148United States2020-11-19 02:038
1
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
239216Dennis SANDELLUnited States2020-11-01 03:11X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
9
/
X
 
X
X
240216sircharles 148United States2020-11-02 05:229
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
9
241216Dennis SANDELLUnited States2020-11-02 20:539
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
 
242216Pampie Germany2020-11-04 15:03X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
 
243216Petr KobzaCzech Republic2020-11-05 22:19X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
5
4
 
244216René HitzSwitzerland2020-11-06 01:53X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
245216sircharles 148United States2020-11-08 19:439
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
9
246216T KekkiFinland2020-11-10 17:58X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
247216Thomas15 StephanGermany2020-11-14 17:118
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
X
248216mikko haapalaFinland2020-11-17 08:429
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
X
249216Petr KobzaCzech Republic2020-11-18 19:16X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
-
X
 
9
/
250216Petr KobzaCzech Republic2020-11-18 19:20X
 
X
 
8
-
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
7
-
X
 
X
9
251216sircharles 148United States2020-11-23 00:177
1
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
X
252216sircharles 148United States2020-11-23 01:23X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
9
253216Petr KobzaCzech Republic2020-11-23 21:31X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
6
3
X
 
9
/
9
/
X
 
254215Pampie Germany2020-11-01 13:209
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
X
 
255215Dennis SANDELLUnited States2020-11-04 23:389
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
 
256215Petr KobzaCzech Republic2020-11-05 22:26X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
257215Pampie Germany2020-11-09 13:54X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
9
 
258215René HitzSwitzerland2020-11-11 07:48X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
 
X
X
259215Pampie Germany2020-11-17 14:548
/
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
260215sircharles 148United States2020-11-20 03:459
/
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
X
261215Patryk ZamrozekPoland2020-11-20 12:47X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
262215Bob TaylorUnited States2020-11-20 14:49X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
5
4
X
 
9
/
263215Bartosz SowińskiPoland2020-11-23 13:139
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
 
264214sircharles 148United States2020-11-09 20:328
/
9
/
8
1
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
265214sircharles 148United States2020-11-10 00:238
1
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
8
 
266214Thomas15 StephanGermany2020-11-16 22:50X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
 
267213mikko haapalaFinland2020-11-02 14:58X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
6
3
X
 
9
/
X
 
9
/
268213sircharles 148United States2020-11-03 00:159
/
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
8
1
8
-
X
 
9
/
269213T KekkiFinland2020-11-03 17:44X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
-
 
270213René HitzSwitzerland2020-11-05 07:49X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
7
2
9
/
X
 
271213Thomas15 StephanGermany2020-11-06 23:53X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
9
/
9
 
272213Xxmlch LohSingapore2020-11-10 02:459
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
7
2
X
 
X
 
9
/
X
 
273213mikko haapalaFinland2020-11-12 16:18X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
7
1
X
 
X
 
9
/
X
 
X
X
274213sircharles 148United States2020-11-23 03:457
1
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
1
X
 
9
/
275213René HitzSwitzerland2020-11-24 20:03X
 
7
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
-
276212Patryk ZamrozekPoland2020-11-01 12:557
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
X
 
8
-
277212sircharles 148United States2020-11-02 05:149
/
X
 
8
-
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
7
 
278212Thomas15 StephanGermany2020-11-02 05:459
/
9
/
9
/
9
/
7
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
9
279212Patryk ZamrozekPoland2020-11-02 11:48X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
7
2
X
 
9
/
8
/
9
 
280212sircharles 148United States2020-11-02 21:127
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
1
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
281212Jesse vanselUnited States2020-11-03 03:538
/
7
2
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
282212René HitzSwitzerland2020-11-14 23:37X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
9
/
8
 
283212mikko haapalaFinland2020-11-18 09:03X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
-
X
 
9
/
8
/
8
 
284212T KekkiFinland2020-11-19 14:54X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
7
2
9
/
9
 
285212sircharles 148United States2020-11-20 03:419
/
9
/
7
2
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
286212sircharles 148United States2020-11-21 02:559
/
X
 
9
/
7
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
6
 
287211Thomas15 StephanGermany2020-11-01 15:259
/
X
 
7
/
X
 
X
 
9
/
9
/
6
/
9
/
X
 
X
8
288211Pampie Germany2020-11-07 09:329
/
8
/
7
2
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
 
289211T KekkiFinland2020-11-08 16:18X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
7
/
8
 
290211sircharles 148United States2020-11-10 21:099
/
9
/
8
1
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
6
291211mikko haapalaFinland2020-11-11 11:419
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
6
2
X
 
9
/
292211Thomas15 StephanGermany2020-11-12 10:28X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
8
-
X
 
X
 
9
/
X
 
X
9
293210Gary KrollUnited States2020-11-03 01:488
/
X
 
5
/
X
 
X
 
X
 
X
 
7
1
8
/
9
/
8
 
294210Pampie Germany2020-11-06 13:428
/
X
 
9
/
9
/
5
3
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
 
295210René HitzSwitzerland2020-11-12 12:13X
 
X
 
X
 
9
/
7
2
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
8
 
296210René HitzSwitzerland2020-11-15 08:15X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
9
/
8
1
X
 
X
 
8
/
297210Bob TaylorUnited States2020-11-16 19:30X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
1
7
/
8
/
6
 
298210René HitzSwitzerland2020-11-18 07:14X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
/
8
/
9
/
9
/
7
 
299210Thomas15 StephanGermany2020-11-19 13:478
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
5
 
300210Pampie Germany2020-11-21 07:53X
 
X
 
9
/
8
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
8
 
301209Pampie Germany2020-11-01 16:44X
 
X
 
X
 
X
 
7
2
6
/
8
/
9
/
9
/
9
/
9
 
302209Gary KrollUnited States2020-11-02 18:24X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
9
/
7
/
X
 
X
 
X
 
8
1
303209René HitzSwitzerland2020-11-15 06:35X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
9
/
8
/
7
2
 
304208mikko haapalaFinland2020-11-09 13:22X
 
X
 
X
 
9
/
6
/
8
/
X
 
9
/
8
/
9
/
8
 
305208Pampie Germany2020-11-11 15:28X
 
X
 
8
/
X
 
6
/
5
2
9
/
8
/
X
 
X
 
X
X
306208Eila Finland2020-11-14 12:24X
 
8
1
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
6
2
X
 
X
 
8
1
307208Gary KrollUnited States2020-11-14 22:399
/
7
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
-
9
/
8
/
9
/
7
 
308208sircharles 148United States2020-11-15 23:03X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
309208sircharles 148United States2020-11-23 02:09X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
310207Jesse vanselUnited States2020-11-01 02:18X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
311207Pampie Germany2020-11-03 08:139
/
9
/
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
312207mikko haapalaFinland2020-11-04 08:20X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
6
3
8
/
5
/
-
8
 
313207René HitzSwitzerland2020-11-06 01:59X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
314207Pampie Germany2020-11-08 09:447
/
9
/
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
315207Pampie Germany2020-11-11 13:16X
 
5
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
316207Jesse vanselUnited States2020-11-11 19:039
/
X
 
7
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
317207Pampie Germany2020-11-16 12:589
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
318207Gary KrollUnited States2020-11-17 19:57X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
6
/
6
/
9
/
9
/
9
/
9
 
319207Pampie Germany2020-11-19 08:01X
 
X
 
X
 
7
/
9
/
9
/
9
/
7
2
8
/
X
 
X
7
320206Dennis SANDELLUnited States2020-11-01 02:57X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
321206Pampie Germany2020-11-04 14:559
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
8
/
X
 
7
/
9
 
322206sircharles 148United States2020-11-15 22:56X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
7
/
9
/
9
/
X
 
8
1
323206Bob TaylorUnited States2020-11-20 17:079
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
2
X
 
9
/
X
 
8
1
324205Patryk ZamrozekPoland2020-11-06 19:177
2
X
 
7
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
8
325205Pampie Germany2020-11-07 00:12X
 
9
/
9
/
X
 
8
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
X
326205remo cremoniGermany2020-11-08 08:529
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
7
2
 
327205Pampie Germany2020-11-11 15:55X
 
X
 
X
 
9
/
7
/
9
/
9
/
9
/
8
/
7
/
7
 
328205Pampie Germany2020-11-12 14:16X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
329205Thomas15 StephanGermany2020-11-15 23:008
/
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
-
X
 
X
 
9
/
330205Bob TaylorUnited States2020-11-19 14:56X
 
X
 
8
-
X
 
X
 
X
 
8
-
9
/
X
 
X
 
8
1
331205Thomas15 StephanGermany2020-11-20 11:458
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
/
8
1
9
/
X
 
8
1
332204sircharles 148United States2020-11-02 05:18X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
8
 
333204Dennis SANDELLUnited States2020-11-02 09:48X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
7
/
X
 
X
 
6
/
334204Juergen GerschkeGermany2020-11-03 05:17X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
/
9
/
9
 
335204Gary KrollUnited States2020-11-03 16:598
/
X
 
X
 
9
/
X
 
7
/
8
/
9
/
9
/
9
/
X
 
336204Thomas15 StephanGermany2020-11-04 15:46X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
9
/
9
 
337204T KekkiFinland2020-11-05 17:189
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
1
6
2
9
/
9
 
338204sircharles 148United States2020-11-09 23:235
2
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
9
339204Pampie Germany2020-11-13 12:17X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
8
/
X
 
X
 
7
2
 
340204Gary KrollUnited States2020-11-21 21:328
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
6
/
X
 
9
/
X
 
341204Pampie Germany2020-11-22 12:05X
 
X
 
8
/
X
 
8
1
7
2
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
342204Patryk ZamrozekPoland2020-11-22 16:209
/
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
X
 
8
/
X
 
8
/
9
 
343203Pampie Germany2020-11-01 13:238
1
9
/
X
 
9
/
X
 
7
1
X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
344203Pampie Germany2020-11-02 15:529
/
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
345203Pampie Germany2020-11-05 13:269
/
X
 
9
/
8
1
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
 
346203Bob TaylorUnited States2020-11-05 14:58X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
7
2
 
347203Dennis SANDELLUnited States2020-11-06 02:079
/
X
 
X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
8
/
348203Thomas15 StephanGermany2020-11-06 20:359
/
X
 
7
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
8
1
 
349203René HitzSwitzerland2020-11-07 10:20X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
8
1
9
/
7
/
X
 
350203sircharles 148United States2020-11-09 23:17X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
6
2
9
/
X
 
X
9
351203Patryk ZamrozekPoland2020-11-13 08:25X
 
X
 
9
/
7
2
6
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
352203Pampie Germany2020-11-14 11:129
/
8
/
X
 
9
/
7
2
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
353203Bob TaylorUnited States2020-11-16 19:27X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
1
X
 
X
 
9
-
X
 
7
2
354203Bob TaylorUnited States2020-11-17 19:29X
 
9
/
X
 
7
/
9
/
6
3
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
355203mikko haapalaFinland2020-11-18 07:03X
 
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
9
-
7
1
 
356203T KekkiFinland2020-11-18 17:01X
 
8
/
9
/
7
2
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
357203Bob TaylorUnited States2020-11-20 17:11X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
X
 
9
/
7
/
X
 
358202mikko haapalaFinland2020-11-02 13:269
/
X
 
9
/
X
 
X
 
5
/
X
 
7
/
X
 
9
/
7
 
359202Pampie Germany2020-11-02 21:309
/
X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
5
/
9
 
360202René HitzSwitzerland2020-11-03 00:339
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
8
/
X
 
X
9
361202René HitzSwitzerland2020-11-06 01:56X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
X
 
8
1
9
/
9
/
9
 
362202Jesse vanselUnited States2020-11-07 02:389
/
X
 
7
/
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
7
/
6
/
9
 
363202Jesse vanselUnited States2020-11-08 21:548
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
8
/
X
 
364202Jesse vanselUnited States2020-11-12 23:398
/
8
1
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
365202Pampie Germany2020-11-15 22:39X
 
7
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
8
 
366202Pampie Germany2020-11-17 07:597
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
8
1
367202Pampie Germany2020-11-18 12:36X
 
8
1
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
7
/
9
/
8
 
368202Patryk ZamrozekPoland2020-11-20 12:458
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
-
8
1
9
/
X
 
X
X
369201Pampie Germany2020-11-03 08:17X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
7
1
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
370201Pampie Germany2020-11-03 08:28X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
8
1
8
/
X
 
6
2
 
371201Pampie Germany2020-11-05 16:07X
 
6
3
8
/
9
/
X
 
X
 
X
 
7
/
X
 
8
/
7
 
372201Dennis SANDELLUnited States2020-11-06 01:069
/
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
6
/
9
/
9
 
373201Bob TaylorUnited States2020-11-06 14:54X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
8
/
8
/
8
/
9
/
X
 
X
9
374201Patryk ZamrozekPoland2020-11-06 19:249
/
9
/
9
/
8
/
X
 
9
/
7
/
X
 
X
 
9
/
9
 
375201Pampie Germany2020-11-08 09:415
2
9
/
7
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
1
 
376201Pampie Germany2020-11-09 13:389
/
7
2
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
8
1
X
 
X
 
X
X
377201Bartek SowińskiPoland2020-11-10 16:169
/
5
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
7
2
8
1
 
378201Patryk ZamrozekPoland2020-11-12 10:148
/
8
/
9
/
9
/
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
8
1
379201Gary KrollUnited States2020-11-13 17:248
/
9
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
8
 
380201Pampie Germany2020-11-15 15:119
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
9
/
9
/
9
 
381201sircharles 148United States2020-11-15 23:009
/
7
/
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
8
/
9
 
382201T KekkiFinland2020-11-17 18:049
/
8
1
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
8
1
 
383201Pampie Germany2020-11-18 12:459
/
9
/
X
 
4
5
X
 
8
1
X
 
X
 
X
 
X
 
7
2
384201Bob TaylorUnited States2020-11-20 14:58X
 
X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
7
2
 
385201Patryk ZamrozekPoland2020-11-24 10:559
/
7
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
5
4
X
 
X
7
386200Bob TaylorUnited States2020-11-02 14:54X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
7
1
9
/
X
 
X
 
9
/
387200mikko haapalaFinland2020-11-04 02:56X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
1
X
 
8
1
9
/
X
 
X
7
388200Thomas15 StephanGermany2020-11-04 15:29X
 
9
/
8
/
X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
7
2
 
389200remo cremoniGermany2020-11-08 10:25X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
8
-
X
 
X
 
9
/
9
 
390200Pampie Germany2020-11-10 19:368
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
8
/
8
/
7
 
391200Pampie Germany2020-11-20 19:219
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
/
8
1
9
/
9
/
8
 
392200Pampie Germany2020-11-21 12:229
/
X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
8
/
8
-
9
/
8
 
393200Bob TaylorUnited States2020-11-23 14:06X
 
9
/
X
 
X
 
X
 
6
3
X
 
8
/
9
/
8
/
9
 
394200T KekkiFinland2020-11-24 17:48X
 
X
 
7
/
9
/
9
/
8
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
395199Patryk ZamrozekPoland2020-11-03 10:25X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
6
2
X
 
X
 
8
1
 
396199René HitzSwitzerland2020-11-24 02:52X
 
X
 
5
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
8
/
X
 
8
1
397198Pampie Germany2020-11-02 15:488
/
9
/
9
/
8
/
8
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
7
/
398198T KekkiFinland2020-11-03 17:518
1
X
 
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
6
2
8
/
9
 
399198Pampie Germany2020-11-06 13:45X
 
X
 
8
1
9
/
7
2
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
8
 
400198remo cremoniGermany2020-11-08 08:40X
 
9
/
X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
401198Pampie Germany2020-11-09 22:28X
 
X
 
9
/
8
/
X
 
X
 
7
/
X
 
6
2
8
/
8
 
402198Juergen GerschkeGermany2020-11-20 16:357
/
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
8
/
9
/
8
/
8
/
9
 
403198Pampie Germany2020-11-24 08:039
/
9
/
X
 
8
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
/
4
 
404198T KekkiFinland2020-11-24 17:559
/
X
 
X
 
7
2
X
 
X
 
X
 
9
/
7
/
8
1
 
405197Bob TaylorUnited States2020-11-12 19:18X
 
X
 
7
2
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
9
/
6
2
 
406197Juergen GerschkeGermany2020-11-22 07:288
/
9
/
9
/
8
/
8
/
X
 
X
 
8
/
8
/
8
/
9
 
407197Pampie Germany2020-11-24 08:087
/
X
 
9
/
X
 
8
1
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
X
 
408196Eila Finland2020-11-02 17:296
2
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
409196Pampie Germany2020-11-04 15:10X
 
9
/
9
/
7
/
9
/
X
 
X
 
X
 
7
2
9
/
6
 
410196mikko haapalaFinland2020-11-06 13:21X
 
X
 
9
-
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
7
/
9
/
6
 
411196remo cremoniGermany2020-11-08 08:55X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
8
1
X
 
9
/
9
/
X
 
412196Pampie Germany2020-11-08 09:349
/
X
 
X
 
8
/
7
/
8
/
6
/
9
/
9
/
9
/
X
 
413196mikko haapalaFinland2020-11-09 12:04X
 
8
/
X
 
X
 
6
/
X
 
X
 
5
3
9
/
X
 
8
1
414196Pampie Germany2020-11-09 13:349
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
415196Eila Finland2020-11-14 12:30X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
6
/
6
1
X
 
X
 
X
 
8
/
416196Pampie Germany2020-11-19 07:508
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
7
/
9
/
9
 
417195Jesse vanselUnited States2020-11-06 02:31X
 
9
/
X
 
X
 
7
2
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
418195Jesse vanselUnited States2020-11-07 02:41X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
 
419195Bob TaylorUnited States2020-11-13 14:589
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
8
1
9
/
X
 
X
 
9
/
420195T KekkiFinland2020-11-22 15:26X
 
9
/
X
 
8
/
X
 
X
 
9
/
9
/
8
1
9
/
X
 
421195Patryk ZamrozekPoland2020-11-22 16:138
/
7
2
X
 
X
 
X
 
6
/
8
/
7
2
X
 
X
 
9
/
422194Pampie Germany2020-11-02 21:279
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
8
1
X
 
X
 
8
/
X
 
423194Patryk ZamrozekPoland2020-11-03 10:208
/
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
8
1
9
/
X
 
X
9
424194Bob TaylorUnited States2020-11-06 16:56X
 
9
/
8
1
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
9
 
425194Patryk ZamrozekPoland2020-11-08 19:088
/
9
/
X
 
9
/
8
1
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
9
426194Pampie Germany2020-11-16 13:038
/
9
/
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
427194Patryk ZamrozekPoland2020-11-18 08:09X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
7
2
 
428194Juergen GerschkeGermany2020-11-18 11:327
/
X
 
9
/
9
/
X
 
8
/
9
/
9
/
X
 
8
/
7
 
429194Dennis SANDELLUnited States2020-11-18 12:499
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
8
1
9
/
X
 
9
/
X
 
430194Eila Finland2020-11-21 10:287
/
X
 
8
/
X
 
7
/
9
/
8
/
9
/
X
 
8
/
8
 
431194Eila Finland2020-11-21 10:338
/
X
 
X
 
9
/
9
/
X
 
8
/
X
 
7
1
X
 
9
/
432193mikko haapalaFinland2020-11-02 07:449
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
8
1
8
1
7
/
9
 
433193Bob TaylorUnited States2020-11-05 12:34X
 
X
 
9
/
8
1
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
434193Pampie Germany2020-11-11 13:038
/
9
/
9
/
8
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
/
X
 
435193Pampie Germany2020-11-14 07:319
/
9
/
9
/
X
 
9
/
7
/
X
 
7
/
9
/
9
/
X
 
436193Pampie Germany2020-11-17 07:569
/
9
/
7
/
8
/
9
/
7
/
9
/
8
/
9
/
X
 
X
7
437193Bob TaylorUnited States2020-11-17 19:19X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
8
1
 
438193Pampie Germany2020-11-18 12:429
/
8
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
8
/
439193Pampie Germany2020-11-20 10:45X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
7
2
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
440193Patryk ZamrozekPoland2020-11-23 08:48X
 
8
1
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
6
2
441193Pampie Germany2020-11-23 18:309
/
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
8
/
9
/
7
/
9
/
X
 
442192Xxmlch LohSingapore2020-11-01 04:12X
 
9
/
9
/
6
3
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
443192Juergen GerschkeGermany2020-11-06 13:099
/
9
/
X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
7
 
444192Juergen GerschkeGermany2020-11-08 10:509
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
8
1
8
/
9
 
445192Bartek SowińskiPoland2020-11-10 16:148
1
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
9
/
6
/
X
 
9
/
X
 
446192Pampie Germany2020-11-12 14:248
/
9
/
X
 
X
 
8
/
7
1
X
 
9
/
X
 
8
/
X
 
447192Pampie Germany2020-11-13 12:149
/
X
 
7
1
X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
9
/
9
 
448192Juergen GerschkeGermany2020-11-18 16:50X
 
7
/
9
/
9
/
X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
9
/
9
 
449192Pampie Germany2020-11-19 07:44X
 
7
/
9
/
X
 
8
/
7
/
X
 
9
/
9
/
X
 
5
2
450192Pampie Germany2020-11-19 07:578
1
8
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
8
1
9
/
X
 
451192T KekkiFinland2020-11-19 14:487
2
9
/
X
 
8
/
X
 
X
 
X
 
8
-
X
 
9
/
9
 
452192Dennis SANDELLUnited States2020-11-24 03:54X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
X
 
8
/
8
/
9
-
X
 
X
X
453191Juergen GerschkeGermany2020-11-06 12:438
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
8
1
9
/
9
/
X
 
454191Pampie Germany2020-11-07 00:03X
 
X
 
8
/
9
/
7
/
X
 
8
1
9
/
9
/
X
 
9
/
455191Gary KrollUnited States2020-11-09 23:219
/
X
 
X
 
8
-
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
9
 
456191Pampie Germany2020-11-11 15:34X
 
9
/
X
 
7
/
9
/
8
/
9
/
9
/
X
 
9
/
6
 
457191Pampie Germany2020-11-11 15:374
3
X
 
9
/
X
 
9
/
8
/
9
/
9
/
8
/
X
 
X
X
458191Jesse vanselUnited States2020-11-11 19:009
/
9
/
X
 
9
/
X
 
X
 
9
/
8
/
7
2
9
/
9
 
459191Pampie Germany2020-11-12 14:217
2
9
/
X
 
X
 
X
 
8
/
X
 
9
/
8
1
9
/
7
 
460191Bob TaylorUnited States2020-11-13 19:259
/
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
7
2
8
1
7
1
 
461191Eila Finland2020-11-14 12:337
/
8
-
9
/
X
 
X
 
X
 
X
 
9
-
7
2
9
/
9
 
462191Pampie Germany2020-11-15 15:208
1
X
 
9
/
7
2
X
 
X
 
X
 
9
/
X
 
8
/
7
 
463191Pampie Germany2020-11-16 08:16X
 
9
/
9
/
8
/
9
/
9
/
8
/
X
 
9
/
9
/
9
 
464191Bob TaylorUnited States2020-11-16 19:249
/
X
 
9
/
X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
8
1
9
/
6
 
465191Pampie Germany2020-11-20 10:25X
 
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
7
/
7
/
9
 
466191T KekkiFinland2020-11-24 17:539
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
8
1
X
 
9
/
9
/
9
 
467191T KekkiFinland2020-11-24 18:279
/
X
 
X
 
7
1
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
468190Patryk ZamrozekPoland2020-11-04 08:018
1
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
X
 
X
 
6
3
9
/
9
 
469190Juergen GerschkeGermany2020-11-05 09:16X
 
9
/
9
/
8
/
8
/
6
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
 
470190Gary KrollUnited States2020-11-09 18:26X
 
7
/
X
 
9
/
8
/
X
 
9
/
7
/
8
/
9
/
8
 
471190Gary KrollUnited States2020-11-13 17:189
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
7
/
8
/
9
/
9
/
8
 
472190Gary KrollUnited States2020-11-16 17:559
/
X
 
8
/
8
/
9
/
9
/
X
 
9
/
9
/
8
/
7
 
473190Eila Finland2020-11-17 10:266
/
9
/
9
/
7
/
5
4
X
 
X
 
X
 
7
2
X
 
X
6
474190Gary KrollUnited States2020-11-23 16:54X
 
8
/
X
 
9
/
9
/
X
 
X
 
8
1
8
/
9
/
6
 
475190Pampie Germany2020-11-24 00:339
/
9
/
7
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
476190Michael ButzinUnited States2020-11-24 17:139
/
X
 
8
/
9
/
8
/
X
 
9
/
X
 
9
/
7
/
6
 
477189Pampie Germany2020-11-02 15:569
/
8
/
9
/
7
/
X
 
7
/
X
 
X
 
8
1
9
/
9
 
478189Bob TaylorUnited States2020-11-02 19:32X
 
X
 
X
 
9
/
8
1
X
 
5
3
9
/
9
/
9
/
9
 
479189Gary KrollUnited States2020-11-04 22:11X
 
X
 
X
 
8
/
9
/
9
/
9
/
8
/
8
1
7
2
 
480189Pampie Germany2020-11-15 08:05X
 
X
 
8
/
8
/
9
/
X
 
6
2
X
 
9
/
9
/
9
 
481189Pampie Germany2020-11-18 12:309
/
9
/
X
 
9
/
9
/
5
/
9
/
9
/
9
/
X
 
8
1
482188Pampie Germany2020-11-16 08:259
/
9
/
7
/
9
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
5
 
483188Gary KrollUnited States2020-11-23 17:028
/
X
 
7
/
9
/
X
 
X
 
8
/
7
2
8
/
7
/
8
 
484188Pampie Germany2020-11-24 07:59X
 
8
1
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
7
/
9
/
7
 
485187Pampie Germany2020-11-02 15:40X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
X
 
7
1
8
/
7
2
 
486187Jesse vanselUnited States2020-11-05 04:138
1
X
 
8
/
X
 
9
/
X
 
8
/
X
 
9
/
8
/
X
 
487187Gary KrollUnited States2020-11-13 17:21X
 
8
/
8
/
X
 
8
/
9
/
8
/
6
/
8
/
9
/
9
 
488187T KekkiFinland2020-11-18 16:54X
 
9
/
X
 
X
 
7
2
X
 
X
 
6
2
9
/
X
 
9
/
489187Gary KrollUnited States2020-11-20 00:01X
 
X
 
7
/
9
/
9
/
6
/
X
 
9
/
8
-
5
/
X
 
490187Gary KrollUnited States2020-11-24 21:019
/
9
/
9
/
X
 
8
/
8
/
8
/
8
/
8
/
7
/
X
 
491186Gary KrollUnited States2020-11-01 23:16X
 
X
 
8
/
9
/
X
 
8
/
8
/
6
2
8
/
8
/
9
 
492186Bartek SowińskiPoland2020-11-11 10:299
/
X
 
8
1
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
X
 
9
/
9
 
493186Patryk ZamrozekPoland2020-11-15 09:45X
 
8
/
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
7
2
9
/
9
 
494185Dennis SANDELLUnited States2020-11-02 08:51X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
9
/
8
-
 
495185Tilo TostGermany2020-11-15 19:529
/
9
/
9
/
9
/
X
 
X
 
8
/
5
4
9
/
8
/
8
 
496184Tilo TostGermany2020-11-09 18:338
1
7
2
9
/
X
 
8
/
9
/
8
/
X
 
X
 
9
/
X
 
497184Pampie Germany2020-11-10 13:57X
 
X
 
9
/
X
 
9
/
X
 
9
/
8
1
7
2
9
/
9
 
498184Gary KrollUnited States2020-11-12 17:099
/
9
/
7
/
8
/
5
4
9
/
9
/
X
 
X
 
9
/
8
 
499184T KekkiFinland2020-11-17 18:07X
 
9
/
X
 
9
/
8
-
X
 
9
/
9
/
9
/
X
 
9
/
500184Pampie Germany2020-11-23 18:348
/
9
/
7
/
9
/
8
/
7
/
9
/
9
/
8
/
9
/
9